værkeR

Keramik​

Bronze

Glasfiber

Malerier

kunst af Betina Jung- Kunst på arbejdspladsen og dens betydning

Betina Jung er en selvstændig designer og kunstner, der siden 2001 har levet af kunsten. Siden 2007 har hun arbejdet med kunst og konceptdesign i samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner.

I takt med samfundets krav om øget effektivisering har der bl.a. i hospitalsverdenen været fokus på at lave sygehusene højteknologiske og effektive, så der har kunnet blive behandlet flest muligt og mest effektivt. Det giver nogle arkitektoniske omgivelser/bygninger, som kan virke meget ”stramme”, hvilket forstærker behovet for noget ”opblødning” rent arkitektonisk, så indemiljøet bliver bedre at opholde sig i. Hermed menes kunst, former og farver.

Der forskes flere steder på landets sygehuse i kunst og indretningens betydning for helbredelse. Desuden er der flere steder indrettet modtagerrum/behandlingsrum, der minder om hjemlige forhold, for at reducere patientens stressniveau.

Under en studietur til USA fandt vi en helt anderledes måde at se hospitalsvæsenet på. På nogle privathospitaler i USA bruger de mange penge på helbredende design med stor virkning i form af hurtigere helbredelse, bedre livskvalitet hos patienterne m.m.

I USA tænker de helt anderledes. De lader det være en oplevelse at komme på sygehuset og kalder det for et ophold på resorts. Her kan patienter lave alle de ting, som de måske altid har drømt om, fx indspille en sang, medvirke i en film etc. Desuden er der på hospitalerne grønne områder, levende dyr og farverig kunst, som bringer glæde og har en meget positiv effekt på helbredelse og stressregulering.

De positive psykologiske effekter, dette kan give på livskvalitet og fokus, synes indlysende. Vi bruger vores viden og eksisterende forskning om de faktorer, der medvirker til helbredelse og stressreduktion, når vi rådgiver i helbredende design.

Skab trygge rammer med helende kunst på arbejdspladsen

Kunst kan også være medvirkende til at skabe rarere og tryggere rammer for patienter, pårørende og medarbejdere samt skabe positive og stimulerende distraktioner fra patientrollen. Der er ingen definitioner på god kunst, og hvad der er god kunst for nogle, vil ikke være det for andre. Det vigtigste i denne sammenhæng bør derfor være en bevidst stillingtagen til kunsten og en linje i eller en ide med den kunst, som man investerer i, så indtrykket ikke bliver usammenhængende og tilfældigt.​​​

Flere danske sygehuse og hospitaler har aktivt og bevidst satset på kunst. Århus Amtssygehus ønskede sig eksempelvis kunst i forbindelse med åbningen af sygehuset i 1985 og har efterfølgende oprettet en kunstfond, der fortsat har investeret i kunst til hospitalet. Tilsvarende har man på Intensiv Terapiklinik ved Rigshospitalet i samarbejde med Carlsbergfonden investeret i udsmykning og kunst.

Som udøvende kunstner arbejder Betina Jung for, at firmakunst bliver et mere anerkendt redskab til forandring i såvel virksomheder som i det offentlige rum, da det visuelle har en stærkere kraft og en større implementeringsgrad end det skrevne ord. Derfor arbejdes der også i høj grad med kunst på arbejdspladsen og helende arkitektur.

Hvordan skaber Betina Jung kunst på arbejdspladsen?

Betina Jung arbejder blandt andet med at skabe kunst på arbejdspladsen samt helende arkitektur. Det er særligt i forhold til de opgaver, hvor stærk visuel kunst bliver brugt som et medie til at formidle et budskab.

Virksomhederne, der kontakter Betina Jung, har ofte et konkret ønske om et budskab, som de gerne vil sende med deres firmakunst. Herefter besøges virksomheden, hvor Betina kommer med forslag til tiltag om udsmykning af virksomhed, som for eksempel kan være i forbindelse med forandring i virksomheden.

Tiltagene tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes behov og ønsker, og arbejdet udføres ligeledes altid i et tæt samarbejde med kunderne. På den måde sikres det, at den færdige kunst på arbejdspladsen lever op til det, som virksomheden gerne vil udtrykke.

Helende arkitektur og speciallavet kunst til virksomheder hjælper med at formidle et budskab.

Kontakt Betina Jung og hør mere om mulighederne for firmakunst

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at få fremstillet unik firmakunst til din virksomhed, så ring på telefon 40 92 27 50​ eller skriv til e-mail info@betinajung.dk.​