PROJEKTER

Kunst er ikke blot noget, som er æstetisk appellerende for den enkelte, men er i stand til at skabe målbare resultater på arbejdspladsen. Ved at inkludere kunst i arbejdsmiljøet, reduceres stresssymptomer og produktiviteten øges hos den enkelte medarbejder. Det er derudover med til at forøge kreativiteten og skabe dialog, både i en arbejdsrelateret og i en social kontekst. Kunst påvirker ikke kun de ansatte, men også kunder og besøgende i virksomheden.

Den kreative atmosfære, som opstår i kraft af kunsten, virker imødekommende og giver udtryk for økonomisk stabilitet.